Screen Shot 2559-05-11 at 12.54.49

ถึงจะตามหลัง Line ซึ่งปล่อยให้ใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกันมาก่อนทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ แต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงชื่นชอบ WhatsApp ที่เรียบง่าย ไม่มีโฆษณาเยอะ ไม่มีสติ๊กเก้อวุ่นวาย ใช้สนทนา ส่งไฟล์ภาพจริงๆ ตอนนี้คุณสามารถใช้งานบนเครื่องพิวเตอร์ทั้ง Mac และ Windows ได้พร้อมกับโทรศัพท์มือถือแล้ว

แค่ไป download โปรแกรม WhatsApp มาติดตั้ง จากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา

Screen Shot 2559-05-11 at 12.56.14

จะเจอหน้า QR Code ให้คุณเปิดโปรแกรม WhatsApp ในเครื่องแล้วไปที่เมนู WhatsApp Web แล้ว สแกน QR Core จากหน้าจอ แค่นี้คุณก็สามารถใช้งาน WhatsApp บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้แล้ว

Download WhatsApp สำหรับ Mac และ Windows ได้ที่นี่ครับ