new-macbook-pro-2016-13-and-15_1024

คราวที่แล้ว บอกว่า MacBook Pro เอาเสียงตรึงตอนเปิดเครื่องออกไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วมันถูก disable ไว้ต่างหาก เมื่อมีคนหาวิธีเปิดเสียงนี้กลับมาได้ เพราะบางคนก็ยังรู้สึกผูกพันธ์กับเสียงตอนกดปุ่มเปิดเครื่องนี้อยู่ วิธีการก็คือเปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งนี้ลงไป sudo nvram BootAudio=%01 กด enter แค่นั้นเองเสียงตอนเปิดเครื่องก็จะกลับ ส่วนถ้าอยากไม่ให้มีเสียงเหมือนเดิมก็พิมพ์คำสั่งนี้ลงไป sudo nvram BootAudio=%00 ส่วนคุณสมบัติใหม่ของ MacBook Pro ที่เครื่องจะถูกเปิดเมื่อเราเปิดฝาหรือเสียบสายชาร์จ ใครไม่ชอบก็แก้ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งในโปรแกรม Terminal เช่นเดิม sudo nvram AutoBoot=%00 ถ้าอยากให้กลับมาเหมือนเดิมก็ใช้คำสั่ง sudo nvram AutoBoot=%03

ที่มา http://forums.macrumors.com/