Apple ถอดหน้า iCloud Activation Lock ออกจากเว็บโดยไม่แจ้งสาเหตุ โดยหน้านี้มีประโยชน์สำหรับตรวจสอบเครื่อง iPhone หรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆ ว่าถูก Lock ไว้กับ AppleID หรือไม่ เหมาะสำหรับคนที่กำลังจะซื้ออุปกรณ์มือถือว่าอุปกรณ์นั้นเจ้าของปลดล๊อคไว้ก่อนหรือไม่ หรือเป็นเครื่องที่ถูกขโมยมาโดยยังติดล๊อคอยู่ ส่วนหน้า Support ก็มีการลบลิงค์เชื่อมต่อกับหน้านี้ออกไปด้วย https://support.apple.com/th-th/HT201365 ไม่แน่ใจว่า Apple จะมีมาตรการอื่นมาใช้แทน หรือไม่อย่างไร

ที่มา https://9to5mac.com/