Apple iPhone 7 ชูจุดเด่นเรื่องกล้องที่ถ่ายภาพได้สวย แสดงค่าสีถูกต้อง ล่าสุดปล่อยวิดีโอ ที่โชว์ความสามารถของกล้อง iPhone 7 เน้นถ่ายในที่แสงน้อย หรือช่วงกลางคืน มาเน้นย้ำศักยภาพกล้องของ iPhone 7 อีกครั้ง