ฝันเป็นจริง Lilium Jet รถยนต์บินได้ประสบความสำเร็จในการทดลองบินที่เยอรมันแล้ว เหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์ ที่เราจะเห็นรถบินได้ไปมา ตัวรถยนต์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี ทำความเร็วได้สูงถึง 300Km/hr และบินได้ไกลถึง 300Km จุดเด่นคืนสามารถขึ้นลงได้ในแนวดิ่ง ไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์กว้างๆ สะดวกในการจลงจอดหรือขึ้น ไม่จำเป็นต้องจอดในพื้นที่กว้างๆ บรรทุกผู้โดยสารได้ 5 คน Lilium Jet กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา คาดว่าคงมีบริษัทมาร่วมลงทุนพัฒนาและผลิตออกมาขายได้จริงเร็วๆ นี้


CR: Lilium Jet