Nike Unlimited Stadium ลู่วิ่งไฮเทคแรกที่กรุงมะนิลา เป็นสนามวิ่งที่ประดับด้วยจอ LED เป็นรูปพื้นรองเท้าวิ่ง NIKE LunarEpic ดูคล้ายเลขแปด มีความยาว 200 เมตร โดยผู้วิ่งจะได้รับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ติดที่ใต้พื้นรองเท้า มีโปรแกรมให้ลงเพื่อเลือกใส่ข้อมูลส่วนตัว ตั้งชื่อเล่น และสร้างตัวละครจำลองขึ้นมา เมื่อเราวิ่งในลู่ก็จะปรากฎเป็นตัวละครที่เราสร้างไว้ขึ้นมาวิ่งคู่ไปกับเรา มีข้อมูลความเร็วและจำนวนรอบที่วิ่งรายงานด้วย เท่มากๆ ถ้ามีสนามแบบนี้แถวบ้าน ก็ดีจะได้ออกไปวิ่ง 😛 มีข้อมูลของผู้วิ่งแสดงไว้เมื่อวิ่งเสร็จด้วย ไว้เป็นสถิติว่าวันนี้ใครวิ่งได้ดีมากน้อยแค่ไหน

ที่มา http://www.designboom.com/