Kitty Hawk Flyer ยานพาหนะ ที่เหมือนเป็นลูกผสมของโดรน รุ่นแรกออกแบบให้เดินทาง ทางน้ำ ข้อดีคือเสียเวลาฝึกขี่ไม่นาน ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติขับขี่เครื่องบิน (ในอเมริกา) เครื่องต้นแบบทดลองบินสำเร็จแล้ว คาดว่าจะผลิตจำหน่ายได้จริงปลายปี 2017 ดูๆ ไป น่าจะใช้เล่นเป็นกีฬาน่าจะเหมาะกว่า 😛

ที่มา https://kittyhawk.aero/