GearVR ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Samsung และ Facebook เริ่มพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปรับปรุงระบบ Oculus ใหม่ให้แสดงภาพได้ระเอียดขึ้น มี Controller ควบคุมการใช้งาน ล่าสุดให้เราส่งภาพไปยัง Chromecast ได้แล้ว สะดวกมา เมื่อเราต้องการให้เพื่อนมือใหม่ลองเล่น เราจะได้มองเห็นภาพที่เพื่อนกำลังดูอยู่ผ่านหน้าจอทีวี ช่วยแนะนำการใช้งาน หรือกดคำสั่งต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ผู้ใส่แว่นเท่านั้นที่จะมองเห็นภาพ ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เค้าดูอะไรอยู่ ซึ่งคนที่จะใช้ระบบนี้ได้ต้องอัพเดท Oculus Home เป็นตัวใหม่และใช้ระบบปฎิบัติการ Android 7 ขึ้นไป

ที่มา Oculus