คราวที่แล้วเราเอา AR Measure App ตลับเมตรแบบเสมือนจริง มาให้ดู คราวนี้เป็นโปรแกรม Smart Picture 3D  ที่ใช้วัดขนาด พื้นที่ห้อง และส่วนของห้องได้โดยไม่ต้องใช้ตลับเมตร ด้วย ARKit ที่มีใช้ใน iOS 11 น่าสนใจจริงๆ

ที่มา Smart Picture 3D