ใครที่อัพเดท iOS 11 ใหม่ นอกจากลูกเล่นการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ข้อดีอีกอย่างคือ พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะระบบไฟล์ใหม่ทั้งรูปภาพและวิดีโอในระบบ HEIF หรือ HEVC นั้นสามารถย่อขนาดไฟล์เล็กลงกว่าเดิมสูงสุดถึง 50% อย่างไฟล์วิดีโอ 4K 30fps ที่เคยใช้เนื้อที่ถึง 350MB ต่อนาที ก็ลดลงเหลือ 170MB ต่อนาทีแทน

วิธีเช็คว่าคุณใช้ระบบไฟล์ใหม่หรือเปล่าให้ไปที่ Settings -> Camera -> Formats -> ตรง Camera Capture ถ้าเลือก High Efficiency ก็จะเป็นระบบไฟล์ใหม่ HEIF / HEVC ถ้าอยากให้เป็นไฟล์แบบเดิมก็เลือก Most Compatible จะใช้ระบบไฟล์เดิมที่ภาพเป็น JPEG ส่วนวิดีโอใช้ H.264 สำหรับคนที่ต้องการส่งไฟล์ไประบบอื่น หรือใช้กับโปรแกรมตัดต่อที่ไม่รองรับระบบไฟล์ใหม่ของ Apple