แผ่นพับที่แจกเป็นที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีเทคโนโลยีดิจิทัล AR หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง แฝงอยู่ภายในแผ่นพับให้ผู้ที่ได้รับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม ARZIO ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้ง Android และ iOS มาดูอนิเมชันที่ซ่อนอยู่ในแผ่นพับครับ สำหรับใครที่สนใจ และไม่ได้มีโอกาศเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สามารถ download แผ่นพับทั้งสามแบบมาไว้เป็นที่ระลึก และใช้งานคู่กับโปรแกรมเพื่อดูภาพเสมือนจริง AR ได้ตาม Link ด้านล่างครับ

แผ่นพับที่ระลึก แบบที่ 1 ฉบับภาษาไทย

มีเนื้อหา 8 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

 

แผ่นพับที่ระลึกแบบที่ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ

ยึดเนื้อหาจากฉบับภาษาไทย ฉบับแจกคณะทูตานุทูต และชาวต่างชาติ

ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ

 

แผ่นพับที่ระลึกแบบที่ 3 มี เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ

ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ดาวน์โหลดฉบับพระราชประวัติ

 

ทั้ง 3 แบบ สามารถใช้โปรแกรม AR เพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม

  • Zappar เพื่อสแกนสัญลักษณ์บนแผ่นพับในการเข้าชมข้อมูล อาทิ วีดิทัศน์สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
  • ARZIO เพื่อสแกนแผ่นพับที่ระลึก ในการรับชมภาพ พร้อมเสียงประกอบ รวมทั้งภาพพระเมรุมาศแบบ 3 มิติ

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม และ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอบคุณ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ สำหรับการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บ https://oer.learn.in.th ให้พวกเราได้ดาวน์โหลดกัน

 

ที่มา http://smarttech.smartsme.co.th/