g4t091130_001

BlackBerry Media Sync 3.0 ตัวใหม่ ช่วยให้คุณ sync ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นตารางนัดหมาย รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ เพลงและรูปถ่ายโปรดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Blackberry ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือก Folder รูปภาพที่จะ sync ได้ และ Smart memory management ช่วยปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการดูบนเครื่องโทรศัพท์ Blackberry ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ให้คุณบันทึกภาพลงเครื่องได้มากขึ้น ส่วนการ sync เพลงนั้นก็จะ sync กับโปรแกรม iTunes หรือ Windows Media Player compatible สามารถเลือก Playlist ที่จะ sync ได้ หรือจะให้โปรแกรมสุ่มเพลงมาลงก็ยังได้

g4t091130_002

BlackBerry Media Sync 3.0 เปิดให้ download สำหรับเวอร์ชัน Windows XP SP2 หรือ OS X 10.5.5 เป็นต้นไป โดยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac OSX ยังคงไม่สามารถ sync รูปภาพได้ คงต้องรอในเวอร์ชันถัดไป

g4t091130_003

Download BlackBerry Media Sync 3.0