อ้าวมีลูกเล่น Edge Lighting แบบ Samsung ก็ไม่บอก 😛 ล้อเล่นนะครับ อันนี้เป็นหาเส้นสีเขียวเกิดขึ้นในแนวดิ่งบนหน้าจอ iPhone X ซึ่งเป็นทั้งรุ่น 64GB และ 256GB ตอนนี้พบรายงานมาแล้วหลายราย ซึ่ง Apple เปลี่ยนใหม่ให้ฟรีสำหรับคนที่เจอปัญหา (เครื่องนอก เครื่องหิ้วอาจจะต้องไปเคลมกันเอง) ซึ่งมีการคาดเดาว่าปัญหาน่าจะเกิดจากกระแสไฟลัดและจ่ายไฟให้กับเม็ดพิกเซลสีเขียวสีเดียว  (จอ iPhone X เรียงเม็กพิกเซลสามสีในรูปแบบเพชร)

ที่มา https://www.macrumors.com/