Strava ปล่อยแผนที่ออกกำลังกายมาซักพักแล้ว โดยจะแสดงเป็นเส้นความร้อน ที่ไหนมีการส่งข้อมูลการออกกำลังกายทั้งวิ่ง ว่ายน้ำหรือปั่นจักรยาน ก็จะแสดงบนแผนที่ให้เราเห็นเลยว่า พื้นที่ไหนมีกิจกรรมออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ ระหว่างประเทศ ซูมดูเป็นพื้นที่ หรือเป็นทวีปเลยยังได้ บ้านเราก็เส้นเยอะนะ ดูเหลืองเข้มมาเลย แต่วันนี้ที่หลายเว็บเล่นประเด็นคือ มีคนสังเกตว่าบางพื้นที่ ที่เป็นที่สงวน พื้นที่ส่วนบุคคล พื้นที่ลับทางทหาร ที่ไม่มีข้อมูลบนแผนที่ กลับปรากฎชัดเจนเป็นเส้นทางให้เห็นบนแผนที่ของ Strava งานนี้ไม่รู้ต้องถูกให้เอาลงหรือเปล่า 😛

ที่มา https://labs.strava.com/heatmap/