เซ็นเซอร์วัดชีพจรของ Samsung Galaxy S9 และ S9+ ก้าวไปอีกขั้น นอกจากวัดชีพจรแล้วคราวนี้ยังสามารถวัดความดันโลหิต และความเครียดได้ด้วย โดยได้รับความร่วมมือและพัฒนาทั้งจาก Samsung Electronics และ the University of California, San Francisco (UCSF) โดยพัฒนาโปรแกรม My BP Lab ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลชีพจร การนอนหลับ ความเครียด ความดันโลหิต เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อพัฒนาและให้คำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพต่อไป โดยเบื้องต้นจะเปิดให้ download ผ่าน Google Play Store ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้อไปสำหรับผู้ใช้งานในอเมริกา

ที่มา https://news.samsung.com/