Google Lens ที่ช่วยคุณหาข้อมูลจากภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ คน สิ่งของ หรือสแกนข้อมูลนามบัตร ค้นหาจากตัวหนังสือบนภาพถ่าย เริ่มทะยอยปล่อยให้ผู้ใช้งาน Android อื่นๆ ผ่านโปรแกรม Google Photos แล้ว โดยเมื่อคุณเปิดโปรแกรม Google Photos ขึ้นมา ก็จะมีไอคอนให้คุณเลือกกดหาข้อมูลในภาพถ่าย โดยเบื้องต้น Google Lens เน้นค้นหาข้อมูลจากตัวหนังสือบนภาพถ่ายเช่นเบอร์โทร ที่อยู่ ค้นหาภาพสถานที่ ภาพงานศิลปะ หรือภาพโปสเตอร์หนัง เกม เพลง เป็นต้น แต่ก็ลองกับอาหารก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ จับได้เฉพาะบางส่วนประกอบของอาหาร ก็คงต้องมีการใช้งานมากขึ้น เพื่อสร้างฐานข้อมูลเอามาวิเคราะห์ให้ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆ และมีแผนที่จะให้ผู้ใช้งาน Google Photos บน iOS ได้ใช้ด้วย

ที่มา @GooglePhotos