ASUS VivoWatch BP เป็นนาฬิกาตรวจวัด เก็บสถิติการออกกำลังกายที่พิเศษกว่าตัวอื่น เพราะนอกจากวัดชีพจรได้แล้ว ยังมีเซ็นเซอร์ที่วัดความดันได้อีกด้วย โดยจะต้องสวนใส่นาฬิกาไว้ และใช้นิ้วแตะที่แผ่นเซ้นเซอร์บนหน้าปัดนาฬิกา โดยเซ็นเซอร์ทั้งใต้และบนหน้าปัดนาฬิกาต้องทำงานร่วมกันเพื่อวัดความดันได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ AI ที่วิเคราะห์และแนะนำการออกกำลังกายตามสภาพความแข็งแรงของร่างกายให้เราด้วย นอกจากนี้ยังวัดการนอนหลับ เตือนการกินยา แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานราว 28 วัน ตั้งราคาไว้ $169USD

ที่มา Engadget