Google Maps อัพเดทใหม่ เพิ่มการทำทางด้วยรถจักรยานยนต์สองล้อ (จักรยานถีบก็คงแอบใช้ได้ด้วย) เป็นทางเลือกสำหรับใช้นำทาง กำหนดจุดหมาย และคำนวนเวลาได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น