NetFlix เพิ่มลูกเล่นใหม่ ถึงจะไม่ใช่อะไรที่ล้ำหน้า แต่ก็ทำให้เราอมยิ้มได้ เมื่อคุณสามารถเปลี่ยนรูป Profile เป็นตัวละครตามละครเรื่องโปรด จากเดิมที่มีรูป Profile ให้เลือกเปลี่ยนไม่กี่แบบ ก็น่ารักดี ใครใช้งานอยู่ลองเข้าไปเปลี่ยนเล่นกัน