Lenovo ก็อยู่ในรายชื่อผู้ที่จะผลิตโทรศัพท์มือถือหน้าจอพับได้ออกมานอกจาก Samsung, Huawei หรือ Apple เอง โดยของ Lenovo มาในทรงยาว พับโค้งงอได้คล้ายกำไรข้อมือ และจากการที่ Lenovo ได้ซื้อ Moto มา รวมทั้งได้ชื่อรุ่น RAZR มาด้วย อาจจะใช้เป็นชื่อรุ่นในการทำตลาด