Google Home อัพเดทใหม่ ดูสะอาดตามากขึ้น รวมการตั้งค่า และควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมทุกอย่างมาไว้ให้ในหน้าแรก เปิดขึ้นมาหลังจากอัพเดท โปรแกรมดึงหลอดไฟทุกดวง อุปกรณ์ chromecast ในบ้านขึ้นมาโชว์ แยกตามห้องให้เองเลย ดีงาม สั่งควบคุม ตั้งค่าสะดวกขึ้น อัพเดทกันได้แล้วทั้ง iOS และ Android