Hyundai KONA รถ SUV ไฟฟ้าเต็มระบบเตรียมวางขายในบ้านเรา ประกาศราคาเริ่มต้นที่ 1,849,000 บาท ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจ เพราะนี่คือรถ SUV ไฟฟ้า ที่รองรับการชาร์จเร็วซึ่งจะชาร์จได้ 80% ในเวลา 54 นาที มีสองรุ่นคือรุ่นท๊อป SEL มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 150 กิโลวัตต์หรือ 204 แรงม้า วิ่งได้ไกล 482 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ราคา 2,259,000 บาท รุ่น SE มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 100 กิโลวัตต์หรือ 136 แรงม้า วิ่งได้ไกล 312 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ราคา 1,849,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hyundai.co.th/