Adobe เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ Content-Aware Fill ใน After Effect ให้คุณลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากคลิปวิดีโอได้ง่าย เพียงแค่กำหนดจุดของสิ่งที่ต้องการลบออก ง่ายขึ้นเยอะเลย อีกหน่อยก็ถ่ายๆ ไป เดี๋ยวค่อยมาลบทีหลังแล้วกัน ^_^

รายละเอียดเพิ่มเติม https://spark.adobe.com/