Deepfake คือการเลียนแบบหน้าต่อของเหยื่อโดยใช้เทคโนโลยยีด้าน AI ขั้นสูง เช่น เราอาจเห็นคนที่เรารู้จักวีดีคอลมาหาเรา เราเห็นหน้าตาคนนั้น เราได้ยินเสียงคนนั้น แต่คนๆ นั้นไม่ใช่คนที่เรารู้จักจริงๆ ความน่ากลัวของซอฟต์แวร์คือ มันสามารถเลียนแบบเสียงได้ รวมทั้งสำเนียง ที่ถอดแบบได้อย่างแยกไม่ออก ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ภัยไซเบอร์รูปแบบนี้อาจมากขึ้น

ที่มา ARIPFAN