HP เปิดตัวเครื่องพิมพ์สารพัดประโยชน์ ที่นอกจากจะพิมพ์ copy scan แล้ว ที่ตัวเครื่องยังมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ที่สามารถถอดออกมาใช้งานเป็น Android Tablet ได้ด้วย โดยคุณสามารถ browse ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สั่งพิมพ์ได้เลย แต่โปรแกรมที่วางขายใน Android Market ไม่สามารถใช้งานกับ HP Android ตัวนี้ได้นะครับ เพราะมีขนาดหน้าจอเล็กเกินมาตรฐาน แต่ HP จะมี Store ของตัวเองในการ download โปรแกรมเพิ่มเติม ตัวเครื่อง Tablet มีหน้าจอขนาด 7 นิ้ว มี WiFi ในตัว แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนาน 4 – 6 ชั่วโมง

ที่มา – gizmag.com