Apple ปล่อย FaceTime for Mac ให้คุณ Video Call กับผู้ใช้ iPhone และ iPod Touch 4G ซึ่งที่จริงน่าจะปล่อยมาตั้งแต่แรกแล้ว โดยยังเป็นรุ่น Beta เปิดให้ทดลองใช้ คุณสามารถโทรหาเพื่อนโดยระบุเบอร์โทรศัพท์ หรือไม่ก็ Email และต้องใช้งานผ่านระบบ WiFi ก็ทำให้ FaceTime น่าใช้งานและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากจำกัดอยู่แค่ผู้ใช้ iPhone หรือ iPod Touch 4G เท่านั้น (เอ แล้ว Apple เอา iChat ไปไว้ไหน เพราะในการเปิดตัว MacBook Air ก็เรียกกล้องที่อยู่บนหน้าจอว่า FaceTime Camera แทนที่จะเรียกว่า iChat Camera หรือ iSight Camera เหมือนเก่า)

Download – FaceTime for Mac