Google Maps 5.0 เปิดให้ Download แล้ว โดยขุดเด่นใหม่คือ แผนที่แบบ 3D ที่ใช้ระบบการวาดภาพแบบ vector graphics (ให้ความคมชัด ไม่ว่าคุณจะซุมภาพเข้าออกแค่ไหน) สามารถลาก ซูม ได้เช่นเดียวกับแผนที่ 2D และยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเข็มทิศ (Electronic Compass) สำหรับเครื่องที่มีด้วย โดยตัวแผนที่จะเปลี่ยนมุมมองไปยังทิศทางที่คุณมองหรือมุ่งหน้าไปแบบอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องหมุนเปลี่ยนทิศหรือเอียงตัวเครื่องเพื่อให้แผนที่ตรงกับทิศทางจริงๆ อีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาใน Google Maps 5.0 คือระบบ Offline ที่ยังสามารถบอกทิศทางคุณได้แม้ไม่ได้ต่อ internet  หรือสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไป Google Maps 5.0 สามารถ Download มาใช้งานได้ฟรีแล้ว สำหรับผู้ที่ใช้ Android ตั้งแต่ Version 1.6 ขึ้นไป แต่ระบบ Offiline ต้องใช้ใน Android 2.0 ขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google Blog