ถ้าการวาดภาพบน iPad ด้วยปากกาหรือปลายนิ้ว ไม่ให้ความรู้สึกเหมือนการวาดภาพจริงๆ ตอนนี้มีพู่กันชนิดพิเศษ ที่ออกแบบมาให้คุณใช้วาดภาพบน iPad ได้เหมือนคุณใช้พู่กันจริงๆ โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรมวาดภาพส่วนใหญ่ได้หมด โดยพู่กันทำจากเส้นใยนำไฟฟ้าพิเศษ โดยใช้วัสดุธรรมชาติผสมเส้นใยสังเคาะห์ ตัวด้ามทำจากไม้ walnut และ carbon ตั้งราคาไว้ $24 USD

ที่มา – http://nomadbrush.com/buy/

Nomad Brush for the iPad from Don Lee on Vimeo.