ถ้า FaceTime แบบ 1 ต่อ 1 ไม่เพียงพอสำหรับคุณ ลอง Fring ที่เราเคยแนะนำไปแล้ว โดยใน Version ใหม่ คุณสามารถ Video Call กับเพื่อนได้พร้อมกันถึง 4 คนแล้ว และสามารถคุยกันระหว่าง iPhone, iPod Touch, iPad 2 หรือ Android ได้ด้วย และ DVQ™ technology ที่ Fring ใช้ ทำให้คุณได้คุณภาพวิดีโอที่ชัดเจน และปรับคุณภาพของวิดีโอและเสียงให้เข้ากับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณไม่ว่าจะเป็น 3G 4G หรือ WiFi ก็ตาม ที่สำคัญเป็นฟรีแวร์ด้วยครับ 🙂

ที่มา – Fring