g4t091225_001

iHome IP38 เป็นชุดลำโพงพร้อมนาฬิกาปลุกสำหรับตั้งหัวเตียง ที่ออกแบบให้สามารถพกพาเดินทางไปด้วยได้ ตัวเครื่องพับเก็บเป็นกล่องพกพาสะดวก ใช้งานได้ทั้งไฟ AC และจากถ่ายไฟฉาย AA มีช่อง Line In สำหรับใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นเช่น Notebook หรือ CD Player ตั้งราคาไว้ที่ $129.99 USD

ที่มา – chipchick.com