โปรแกรม Snapbucket ฟรีโปรแกรมดีๆ สำหรับ iPhone หรือ Android ใช้งานง่าย ให้คุณใส่ filter effect สวยๆ กับภาพถ่ายของคุณ ที่ชอบคือ interface เมนูที่ดูใช้งานง่าย และ effect หรือ filter ที่คุณใส่เข้าไปใช้งานบ่อยๆ คุณสามารถสร้างเป็น set แล้วเก็บไว้ใช้งานแบบเร็วๆ ภายหลังได้ และยิ่งคุณใช้งานบ่อยๆ หรือ upload รูปขึ้น social web บ่อยๆ โปรแกรมก็จะ unlock effect และ filter ใหม่ๆ ให้คุณใช้งานเพิ่มขึ้น

ที่มา Snapbucket