Bing เป็น Search Engine อีกตัวที่พัฒนาความสามารถใหม่ๆ เข้ามาแข่งกับเจ้าตลาดเดิมอย่าง Google ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบค้นหา แผนที่ รูปภาพ หรืออื่นๆ และล่่าสุด Bing for iPad โปรแกรม Search Engine ที่ทำหน้าที่เหมือนเวบท่าไปในตัวด้วย เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้คุณมาเริ่มต้นค้นหาจากที่นี่ โดยเปิดขึ้นมาหน้าแรก ตัวโปรแกรมก็จะจับพิกัดว่าคุณอยู่ที่ไหน แล้วแสดงแผนที่ พยากรณ์อากาศ และข่าวสารอื่นๆ ไว้ที่เมนูด้านล่างของโปรแกรมแกรม จากนั้นคุณก็เริ่มค้นหา โดยอาจจะเริ่มพิมพิ์จากคำที่คุณต้องการค้นหา เมื่อเจอหน้าเวบนั้นๆ แล้ว และต้องการค้นหาต่อไป โดยอ้างจากคำในเวบนั้นๆ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพิ์ แค่กดเครื่องมือที่ชื่อ Lasso (เหมือนรูปแว่นขยาย แต่เป็นเส้นประ) ตรงมุมบนขวา แล้ววงคำที่คุณต้องการค้นหา โปรแกรมก็จะใส่คำนั้นลงไปในช่องค้นหาและหาให้คุณเอง สะดวกดีเหมือนกัน

โปรแกรม Bing สามารถ download มาใช้งานได้ฟรีที่ Bing for iPad