ต่อยอดจาก Find iPhone ใครที่ใช้ iOS 5 มีโปรแกรมให้เล่นเพิ่มขึ้นอีกแล้ว โดย Find Friends จะคล้ายๆ กับ Find iPhone ที่ใช้หาโทรศัพท์ iPhone ของเรา แต่ Find Friends จะใช้ในการหาดูว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงไหนบ้าง โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เห็นตลอดเวลาหรือ จะเป็นเฉพาะกิจช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นก็ได้ เช่นเราต้องการนัดเจอกันวันอาทิตย์ ก็ส่ง invite ไปเลย ว่าวันอาทิตย์นัดกันที่ไหน แล้วอนุญาติให้มองเห็นกันบนแผนที่เฉพาะวันอาทิตย์นั้น ตั้งแต่เวลาใด ถึงเวลาใดก็ได้ ก็สะดวกดี และดัดแปลงไปใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ได้หลายอย่าง แต่ไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับ เพราะเราสามารถสั่งปิดได้ และการที่จะเห็นกันและกัน ต้องให้ทั้งสองฝ่ายกดยอมรับด้วยครับ

 

ถ้าเป็นการอนุญาติแบบชั่วคราว เราสามารถตั้งชื่อเหตุการณ์ เวลา และวันที่จะอนุญาติได้ โดยเมื่อเลยกำหนดก็จะไม่สามารถมองเห็นกันได้

Download Find My Friends มาใช้งานได้ฟรีที่ iTunes App Store