ห้างสรรพสินค้าสมัยนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องทิศทาง 😛 ต่อให้ดูแผนผังแล้วก็ยังหาไม่เจอ Google Maps 6.0 สำหรับ Android ใหม่ สามารถแสดงแผนที่ภายในอาคารได้แล้ว สะดวกมากเพราะคุณสามารถหาร้านค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว หรือในสนามบินคุณสามารถค้นหาห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด หรือ Gate ที่จะต้องไปพร้อมทั้งนำทางไปให้ด้วย (สนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราควรทำอย่างด่วน 😛 ) ในวิดีโอ Youtube ก็มีคนไปทดลองใช้กับ IKEA จะได้เดินไม่หลงและหาซื้อของได้ครบ แต่ในระยะแรกยังใช้งานได้ที่อเมริกาบางสถานที่อย่างสนามบิน ห้างใหญ่ๆ และที่ญี่ปุ่นก็เริ่มใช้ ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เท่านั้น เพราะการที่จะแสดงแผนที่และระบุพิกัดของตัวคุณได้ต้องอาศัยของมูลจากตัวอาคารนั้นๆ เอง ซึ่ง Google ก็เปิดให้อัพโหลดแผนผังสำหรับอาคารไหนที่สนใจจะให้แสดงใน Google Maps 6.0 ใหม่ และการระบุพิกัดจะใช้ Blue Dot ไม่ใช่ GPS ซึ่งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถรับข้อมูลได้ถ้าไม่อยู่ในที่โล่ง

ที่มา Google