Hello Little Printer, available 2012 from BERG on Vimeo.

ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพิมพ์อะไรออกมา เพราะเปลืองกระดาษ ใช้วิธี save แล้วไปเปิดบนโทรศัพท์หรือ Tablet ซะมากกว่า แต่เครื่องพิมพ์ Little Printer จิ๋วตัวนี้ทำให้อยากพิมพ์ข้อมูลออกมา เพราะตัวเครื่องพิมพ์เองก็เล็กน่ารัก ทำงานแบบไร้สาย คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสั่งพิมพ์ได้เลย โดยจะมาพร้อมกับ Software พิเศษ ที่ทำงานร่วมกับระบบ Cloud ของ Berg Cloud ที่รวบรวมข้อมูลจากเวบ Social ยอดนิยมต่างๆ มาจัดและเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์ การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์แบบต่อเนื่องด้วยกระดาษพิเศษไม่ต้องใช้หมึก พอได้ขนาดหรือข้อมูลที่ต้องการก็ฉีกออกมาได้เลย นึกถึงเครื่องพิมพ์ Slip บัตรเครดิต จะเป็นลักษณะแบบเดียวกัน ตัวเครื่องพิมพ์กำหนดวางตลาดช่วงปี 2012 ยังไม่มีข้อมูลเรื่องราคา ใครสนใจไปลงชื่อไว้ก่อนได้เลยครับที่มา – bergcloud.com