มาแล้ว Thai Keyboard แบบ 4 แถว ที่พิมพ์ได้ถนัดกว่า 3 แถว ที่มีใน iOS เอง เพราะไม่ต้องกดค้าง แล้วเลื่อนเพื่อนเลือกสระหรือวรรณยุกต์ให้วุ่นวาย แต่เครื่องที่จะติดตั้งได้ ต้องเป็นเครื่องที่ Jailbreak แล้วเท่านั้น เพราะต้องติดตั้งผ่านโปรแกรม Cydia และราคาโปรแกรมอยู่ที่ 100 บาท สามารถ update ได้ฟรีเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ๆ ออกมา จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือ Paypal ก็ได้ครับ ดูวิธีการติดตั้งได้ที่นี่

ที่มา Smart-Mobile