ถ้าคุณเป็นคนขี้ลืม มีธุระที่ต้องทำมากมายในแต่ละวันหรือเป็นแฟนของโปรแกรมประเภท To-Do List ลองดูโปรแกรม Clear ที่ช่วยให้คุณทำรายการสิ่งที่ต้องทำหรือซื้อได้อย่างเป็นระเบียบ แต่ที่แตกต่างจากโปรแกรมประเภท To-Do List อื่นๆ คือ Interface การใช้งานของโปรแกรมที่ใช้ความสามารถจากหน้าจอ Multi Touch ของ iPhone ให้คุณย่อ ขยาย จัดหมวดหมู่ของรายการได้อย่างสะดวก เรียกดูได้รวดเร็ว จะดูรายการเพิ่มเติมก็แค่ใช้สองนิ้วขยาย จะรวมกลุ่มก็ใช้สองนิ้วเข้าเข้าหากัน หรือลากจากซ้ายมาขวาเพื่อลบรายการนั้นๆ ลองดูวิดีโอสาธิตการใช้งานแล้วจะเข้าใจ นับว่าเป็นการออกแบบ User Interface ที่น่าสนใจ ทำโปรแกรมที่ดูซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iTunes App Store