ที่ Redmond Pie มีวิดีโอแกะกล่องเปรียบเทียบหน้าตาและขนาด iPad 2 และ new iPad พบว่าแตกต่างกันเล็กน้อย โดย new iPad มีความหนาตาม spec มากกว่า แต่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะแยกไม่ออก

ส่วนอันนี้เป็นวิดีโอเปรียบเทียบความเร็วของ iPad 2 และ new iPad ที่โดยรวมถือว่า new iPad เร็วกว่าเล็กน้อยเท่านั้น แต่คงเป็นเพราะหน้าจอที่ละเอียดกว่าเดิมถึง 4 เท่า จึงต้องการกำลังของ CPU มากกว่า และยังไม่มีโปรแกรมใหม่ๆ ที่ดึงความสามารถของ CPU ใหม่อย่าง A5x ออกมาให้เห็น ซึ่งต้องดูต่อไปในอนาคต เพราะเมื่อโปรแกรมใหม่ๆ ที่เพิ่มความสามารถมากขึ้นก็ต้องการกำลัง CPU มากขึ้น ตอนนั้นอาจจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ตอนนี้ คนที่ซื้อ new iPad ก็เหมือนได้ iPad ที่เร็วเหมือนเดิม แต่หน้าจอละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม

และออกมาแค่วันเดียว ก็มีข่าวว่า Jailbreak ได้แล้ว โดยวิดีโอแสดงให้เห็นว่า new iPad ถูก Jailbreak เรียบร้อยแล้ว และถูกปล่อยออกมาจาก DEV Team i0n1c

ที่มา RedmondPie