Line เป็นโปรแกรม Live Chat ที่นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จุดเด่นอยู่ตัวการ์ตูนที่เรียกว่า Sticker น่ารักมากมาย ให้เลือกส่งเพื่อแสดงอารมณ์ในการสนทนา และสามารถโทรหากันได้เลยผ่านระบบ VoIP ข้อด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ WhatsApp คงเป็นเพียงไม่สามารถส่ง Video หรือ Audio ได้ แต่ Version 2.2.0 ใหม่นี้สามารถส่งได้แล้ว และเพิ่มตัวการ์ตูนน่ารักๆ มาอีกเพียบ update ใช้งานได้ฟรีเลยครับ แต่ถ้ายังไม่พอก็มี Sticker ขายเพิ่มเติม