โปรแกรม YouTube สำหรับ Android ปรับปรุงหน้าตาการใช้งานของโปรแกรมใหม่ เพิ่มแทบเมนูทางด้านซ้าย ให้คุณเลื่อนซ้ายขวา เพื่อเลือกดูช่องที่คุณ subscriptions ไว้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี option ให้คุณเลือก download วิดีโอมาเก็บไว้ในตัวเครื่องก่อนเพื่อให้ดูวิดีโอได้ต่อเนื่องขึ้น ซึ่งตอนนี้ยังมีให้ใช้สำหรับ Android 4.0 และ Android 4.1 เท่านั้น และคงจะออกมาสำหรับ Android รุ่นก่อนหน้านี้ในอนาคต ใครใช้ Android 4.0 ขึ้นไป update ผ่าน Google Play ได้ฟรีครับ