handsets-march-2013

 

ถึงจะยังไม่วางขายเป็นทางการ แต่ผลทดสอบคร่าวๆ ก็เป็นไปตามคาด ที่ความเร็วของ Samsung Galaxy S4 แต่จากรูปจะเป็น S4 ที่ใช้ CPU Snapdragon 600 ที่ความเร็ว 1.9GHz 4-Core ไม่ใช่ CPU EXYNOS 8-Core processor ที่คาดว่าน่าจะเร็วกว่าอีกหน่อยด้วยซ้ำ ยังไม่มีข่าวว่าบ้านเรา Samsung จะเลือกใช้ CPU ตัวไหนเข้ามาจำหน่าย รอลุ้นต่อไปครับ

ที่มา SamMobile