IMG_1067 IMG_1065

 

ถัดจาก InstaWeather และ InstaPlace ที่นิยมใช้กัน ล่าสุดก็มี InstaFood สำหรับผู้ที่ชอบถ่ายรูปอาหารและแชร์ให้เพื่อนๆ ดู โดยคราวนี้แทนที่จะเน้นเรื่องอุณหภูมิ หรือชื่อสถานที่ แต่เปลี่ยนเป็นคำพูดเชิญชวนให้อยากกินแทน หรือจะบอกแคลอรีของอาหารที่กินก็ได้  ใครที่ชื่อชอบ InstaPlace หรือ InstaWeather ก็ download ไปใช้กันดูครับ

ที่มา InstaFood for iOS