Screenshot_2013-03-28-12-30-45 Screenshot_2013-03-28-12-28-16

 

Google Translate โปรแกรมแปลภาษาที่สามารถแปลจากเสียงที่พูดเข้าไป หรือพิมพ์ก็ได้ ตอนนี้สามารถใช้งานแบบไม่ต้องต่อเน็ตได้แล้ว โดยคุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน แล้ว download มาเก็บไว้ก่อน เวลาไปเมืองนอก หรือบางสถานที่ ที่ไม่สามารถต่อเน็ตได้ จะได้ใช้งานแปลได้

Download Google Translate for Android