Screen Shot 2556-04-12 at 10.29.39 AM

 

ทุกวันนี้ หลายคนใช้งาน Social เว็บมาเป็นเวลานาน มีข้อมูลส่วนตัวต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเพื่อนสนิท ภาพถ่าย หรือวิดีโอส่วนตัว จะเกิดอะไรขึ้นถ้าๆ อยู่เราเสียชีวิต หรือเกิดเหตุให้ไม่สามารถเข้ามาใช้งาน account นั้นๆ ได้อีก ตอนนี้ Google มีระบบตั้งค่า สำหรับ account ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน โดยเราสามารถตั้งได้ว่า ถ้าภายในสามเดือน หกเดือน หรือนานกว่า เราไม่มีความเคลื่อนไหวใน account ของเรา ให้ทำการลบข้อมูลทั้งหมด หรือส่งต่อ account นั้นให้คนสนิท เพื่อเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน account นั้นแทนเราก็ได้

ที่มา Google