Screen Shot 2556-06-20 at 2.52.22 AM

 

Facebook อนุญาติให้เราใส่รูปภาพใส่ช่อง comment ได้แล้ว สำหรับใครที่ใช้งานส่วนนี้ได้ จะมีรูปกล้องถ่ายรูปในช่อง comment เราสามารถใส่รูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถืออื่นๆ (Facebook บน iPhone หรือ iPad ก็ใส่ได้) หรือจะถ่ายใหม่ก็ได้ คราวนี้ เวลาจะใส่รูปใน comment ก็ไม่ต้องใส่เป็น url อีกต่อไปแล้ว โพสรูปตรงๆ ได้เลย ^_^