PadNotes เป็นโปรแกรมวาดภาพหรือจดบันทึกด้วยการใช้นิ้วมือวาด ซึ่งก็ดูจะธรรมดา เพราะมีโปรแกรมแนวนี้มากมาย แต่ PadNotes ให้คุณจดบันทึกได้ง่ายและให้ความรู้สึกเหมือนการจดบันทึกบนกระดาษโน๊ตจริงๆ คุณสามารถเลือกลายกระดาษได้ เลือกขนาดปากกาที่จะวาด ระบายสี รวมทั้งใส่ตัวหนังสือผสมกับลายมือวาดก็ยังได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขงานเอกสาร PDF ได้ด้วย ต่อไปนี้คุณก็สามารถกรอกเอกสาร PDF และส่งกลับได้อย่างง่ายดาย ด้วย iPAd และ PadNotes แนะนำให้ดูวิดีโอสาธิตการใช้งานแล้วคุณจะเข้าใจว่าโปรแกรมนี้น่าใช้งานมากน้อยแค่ไหน