ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 3.1.3 ที่สามารถ jailbreak ได้แล้ว เช่นเดียวกับ Pwnage Tool ของทาง Dev-Team โดยสนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Windows 64bit ปรุงปรุงเรื่องของความเร็วในการใช้งาน และตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กลงเหลือเพียง 18MB ใครที่ใช้งาน iPhone กับ Windows ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Download ได้ที่ ih8sn0w.com