IMG_1958 IMG_1957 IMG_1959

เริ่มทะยอยอัพเดทกันแล้วสำหรับโปรแกรม ที่ปรับเปลี่ยนหน้าตา รวมทั้ง icon ให้เข้ากันได้กับหน้าตาของ iOS7 ใหม่ ที่ดูเรียบแบนขึ้น นอกจากปรับเปลี่ยนหน้าตาแล้ว ยังปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย และตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนนี้คงมีโปรแกรมทะยอยออกอัพเดทมาเรื่อยๆ เพื่อรับกับหน้าตาของ iOS7 ใหม่ 🙂