Screen Shot 2556-09-19 at 12.21.49 AM

 

iTunes 11.1 นอกจากจะออกมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ iOS7 แล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาคือ iRadio ก็คือช่องสถานีวิทยุแบบ online ที่ให้คุณเลือกฟังเพลงได้ตามศิลปินที่ชอบ สไตล์เพลงที่ชอบ หรืออื่นๆ โดยทาง iTunes จะมีสถานีที่ตั้งมาให้จำนวนหนึ่ง ในส่วนของ Featured Stations คุณสามารถเลือกเพิ่มเข้ามาเป็นสถานีประจำของคุณได้ หรือจะเลือกตั้งสถานีเองขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยการกดเครื่องหมายบวกหลังคำว่า My Stations แล้วเลือกว่าคุณอยากฟังเพลงแบบไหน ของศิลปินแนวไหน iTunes ก็จะสร้างช่องสถานีให้คุณและส่มเลือกเพลงมาให้คุณฟัง เพลงไหนที่ชอบก็สามารถกดซื้อได้เลย เพลงไหนที่ไม่ชอบก็บอกให้ iTunes ไม่ต้องเล่นเพลงนี้อีก ด้วยวิธีนี้ iTunes ก็จะค่อยๆ เรียนรู้สไตล์เพลงที่คุณชอบและเลือกเพลงมาให้คุณฟังได้ถูกใจยิ่งขึ้น ตอนนี้ขอตัวไปสร้างสถานีเพลงของตัวเองก่อนนะครับ คืนนี้จะได้เปิดก่อนนอน ^_^

download iTunes 11.1