วิดีโอหลุดของฝาหลัง iPad 5 ใหม่ เปรียบเทียบทุกมุมกับ iPad 4 และ iPad mini เดิม จากวิดีโอจะเห็นจุดที่แตกต่างชัดเจน รวมทั้งขนาดของ iPad 5 ใหม่ ที่มีขนาดเล็กลงเป็น 239.20mm(H) x 169.5(W) x 7.2(D) และน่าจะเบากว่าเดิมเยอะ คราวนี้จะเลือกอะไรดีละ ถ้าน้ำหนักไม่แตกต่างกันมากนัก iPad 5 จอใหญ่ ก็เต็มตากว่า iPad mini 🙂

ที่มา http://on.fb.me/1cm4RSf